Nyheter

Nyheter fra Den norske Revisorforening

Finansdepartementet har utarbeidet en tabell over satser og beløpsgrenser for 2023 og for 2024 etter enigheten mellom regjeringen Støre og SV om en budsjettavtale.
Det er enighet om mva-satser, de ulike særavgiftssatsene og beløpsgrensene for 2024.
Innstramming i utflyttingsskatten og lavere innslagspunkt i trinn 5 i trinnskatten er de viktigste skatteendringene etter budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og SV.
Forbrukertilsynet rapporterer at 1 av 5 kontrollerte foretak mangler redegjørelse etter åpenhetsloven. «Av 500 kontrollerte virksomheter bryter en femtedel kravet om at redegjørelse skal offentliggjøres på nettsidene. Forbrukertilsynets direktør, Trond Rønningen og barne- og familieminister Kjersti Toppe ser svært alvorlig på resultatene fra kontrollen.»
Skattedirektoratet har i en bindende forhåndsuttalelse avklart en rekke skattespørsmål knyttet til avlønning i form av syntetiske aksjer.