Nyheter

Nyheter fra Den norske Revisorforening

Skatteetaten opprettholder sin praktisering av loven og forskriften.
Koronaunntaket gjelder ikke for arbeidsgiveravgift i 2022, men foretaket kan sette opp en mellombalanse med balansedato etter 31. desember 2021.
Revisorforeningen støtter utkastene til standarder fra International Sustainability Standards Board om rapportering av bærekraft.
Revisorforeningen har svart på Finansdepartementets høring om forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap. Vi mener at slike regler trengs, men at de må tilpasses formålet.
Revisorforeningen støtter et høringsforslag om å klargjøre vilkåret «dokumentert omsetningsverdi» ved bruk av sikkerhetsventilen ved formuesfastsettelse av næringseiendom. Vi mener dette bør utvides til også å gjelde for boligeiendom.