Nyheter

Nyheter fra Den norske Revisorforening

EU-kommisjonen foreslår å øke grensene for å være i kategorien "store foretak" i regnskapsdirektivet. Svak kronekurs gjør at utslagene blir ekstra store i Norge. Dette påvirker hvor mange som får plikt til å utarbeide bærekraftsrapportering.
EU-kommisjonen gjennomfører for tiden en omfattende vurdering av offentliggjøringsforordningen (SFDR), og ser på spørsmål som rettssikkerhet, brukervennlighet og hvordan forordningen kan spille en rolle i å motarbeide grønnvasking.
Dersom det bare er virksomheten som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet som er revidert, gjelder revisors signatur på næringsspesifikasjonen kun for denne delen.
Finansdepartementet foreslår at skattemyndighetene skal kunne innhente kontrollopplysninger fra banker og andre finansforetak gjennom en automatisert oppslagstjeneste.
15. september 2023 åpnet det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfristen er 1. desember 2023.