Nyheter

Nyheter fra Den norske Revisorforening

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 12. mai 2022 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 13. januar 2022 skal behandles i Høyesterett.
Det foreslås også enkelte skatteendringer i revidert budsjett som ble fremlagt 12. mai.
Regjeringen varsler mva på el-biler og andre avgiftsendringer
Det er ikke er nødvendig å fylle ut RF-1359 for aksjetransaksjoner som er omfattet av fritaksmetoden og som står oppført i RF-1088S
Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.